Wiki

Úvod > Ostatní > Těžba

Těžba

Schopnost těžba

Pro zvýšení je zapotřebí číst knihy těžby

Jak vylepšovat?

Krumpáč lze vylepšit u dřevorubce Deokbaea

Krumpáč lze koupit +7 za 499 DM v Item Shopu

Stupeň Potřebné body Šance vykopat rudu
+1 200 35%
+2 600 38%
+3 1200 41%
+4 2000 45%
+5 3000 50%
+6 4200 56%
+7 5600 62%
+8 7200 70%
+9 9000 80%