Wiki

Úvod > Kostýmy > Šerpa

Šerpa

Systém šerp

Šerpa je honosný doplněk výbavy, který se vkládá do kostýmového okna, má své vlastní umístění.. Lze do ní absorbovat poměrnou část bonusů z určítých druhů výbavy (brnění a zbraně) a to podle % absorbace. Šerpy nejsou nijak časově omezeny. O šerpy se ve hře zajímá Theowahdan.

Tvorba šerpy

Šerpy Jemné plátno Kámen
Šerpa lorda (Obyčejná) 100x 20x
Šerpa mistra (Obyčejná) 100x 20x
Královská šerpa (Obyčejná) 100x 20x
Šerpa vládce (Obyčejná) 100x 20x

Kombinování šerpy

Kombinaci šerp najdete u Theowahdan. Kombinace NENÍ 100% Kombinovat lze šerpy různého vzhledu, avšak vždy jen šerpy stejné kvality, tedy např. obyčejná s obyčejnou, jemná s jemnou atd. Změnu % absorbace lze dosáhnout kombinací šerp stejné kvality, maximálního % absorbace (25%) dosáhnete pouze kombinací šerp uživ. (nejvyšší typ)

Šerpa Lorda Název Úspěšnost Absorbace Cena
Šerpa lorda (Obyčejná) 100% 1% -
Šerpa lorda (Jemná) 90% 5% 100k
Šerpa lorda (Noblesní) 80% 10% 200k
Šerpa lorda (Uživatelská) 70% 11-19% 300k
Šerpa lorda (Uživatelská) 40% 11-25% 500k
Šerpa mistra Název Úspěšnost Absorbace Cena
Šerpa mistra (Obyčejná) 100% 1% -
Šerpa mistra (Jemná) 90% 5% 100k
Šerpa mistra (Noblesní) 80% 10% 200k
Šerpa mistra (Uživatelská) 70% 11-19% 300k
Šerpa mistra (Uživatelská) 40% 11-25% 500k
Královská šerpa Název Úspěšnost Absorbace Cena
Královská šerpa (Obyčejná) 100% 1% -
Královská šerpa (Jemná) 90% 5% 100k
Královská šerpa (Noblesní) 80% 10% 200k
Královská šerpa (Uživatelská) 70% 11-19% 300k
Královská šerpa (Uživatelská) 40% 11-25% 500k
Šerpa vládce Název Úspěšnost Absorbace Cena
Šerpa vládce (Obyčejná) 100% 1% -
Šerpa vládce (Jemná) 90% 5% 100k
Šerpa vládce (Noblesní) 80% 10% 200k
Šerpa vládce (Uživatelská) 70% 11-19% 300k
Šerpa vládce (Uživatelská) 40% 11-25% 500k

Absorbace

Absorbaci bonusů najdete u Theowahdana a má 100% úspěšnost. ABSORBACÍ DOJDE KE ZNIČENÍ ZBRANĚ, ČI BRNĚNÍ, KTERÉ ŠERPA ABSORBUJE

Šerpa absorbuje vždy % podle aktuálního absorbčního poměru v ní, po vylepšení absorbčního poměru se absorbované bonusy změní.