Wiki

Úvod > Ostatní > Cechovní pozemek

Cechovní pozemek

Obecné informace

Každý cech, který dosáhnul 50. úrovně má možnost si zakoupit svůj vlastní cechovní pozemek. Pomocí cechovního pozemku je umožněno cechu vstoupit do Meleyiného doupěte.

Vůdce cechu může stavět následující budovy - Hlavní budova, Oltář síly, Kovář, Alchymista

Nejdůležitější budovou cechovního pozemku je Hlavní budova, díky které budete moci stavět a vylepšovat následující budovy a vytvářet v ní nové předměty potřebné k vylepšení cechovních budov.

Oltář síly přidává celému cechu bonusy.

Cechovní kovář přidává celému cechu šanci na vylepšení předmětů.

Cechovní alchymista dovolí celému cechu kovat mýtickou alchymii.

 

Hlavní budova - Vylepšení

Potřebné věci +1 +2 +3 +4 +5
1000x 2500x 5000x - -
1000x 2500x 5000x - -
1000x 2500x 5000x - -
- - - 100x 250x
- - - 100x 250x
- - - 100x 250x
Yang 5b 10b 15b 20b 25b

Cechovní alchymista - Vylepšení

Potřebné věci +1 +2 +3 +4 +5
500x 1000x 2500x - -
500x 1000x 2500x - -
500x 1000x 2500x - -
- - - 50x 100x
- - - 50x 100x
- - - 50x 100x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b

Cechovní kovář - Vylepšení

Potřebné věci +1 +2 +3 +4 +5
500x 1000x 2500x - -
500x 1000x 2500x - -
500x 1000x 2500x - -
- - - 50x 100x
- - - 50x 100x
- - - 50x 100x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b

Oltář síly - Vylepšení

Potřebné věci +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - -
- - - - - - 10x 25x 50x 100x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b 16b 18b 20b
Gaya 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k 90k 95k 99 999

Oltář síly - Bonusy

Bonus +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Max. ZB +500 +750 +1000 +1500 +2500 +3500 +5000 +6500 +8000 +10000
Vitalita +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15
Inteligence +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15
Síla +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15
Pohyblivost +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15
Rychlost kouzla +1% +2% +3% +5% +7% +9% +11% +13% +16% +20%
Šance na kritický zásah +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12%
Šance na pronikavý zásah +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12%
Síla proti pololidem +0% +0% +5% +7% +10% +14% +18% +22% +26% +30%
Síla proti zvířatům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Síla proti orkům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Síla proti ezoterikům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Síla proti neusmrceným +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Síla proti ďáblu +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Zisk zkušeností +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50%
Šance na padnutí předmětů +0% +0% +1% +3% +5% +7% +9% +12% +16% +20%
Šanec na padnutí Yangů +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50%
Šance na Yang bombu +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50%
Hodnota útoku +0 +0 +0 +0 +10 +20 +40 +60 +80 +100
Síla proti příšerám +0% +0% +0% +0% +2% +4% +6% +8% +10% +12%
Průměrná škoda +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5%
Poškození schopností +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5%
Síla proti bossům +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5%
Síla proti meteorům +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5%