Wiki

Úvod > Výbava > Boty

Boty

Dřevěné boty

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Obrana - - - 2 2 2 2 2 2 2
Rychlost pohybu - - - 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
Odolnost proti blesku - - - 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Šance na vylepšení - - - - 75% 70% 65% 60% 55% 50%
Yang  - - - - 200k 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3kk
- - - - - - - 1x 2x 3x

Boty se zlatou ozdobou

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Obrana - - - 3 3 3 3 3 3 3
Rychlost pohybu - - - 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
Odolnost proti větru - - - 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Šance na vylepšení - - - - 75% 70% 65% 60% 55% 50%
Yang - - - - 200k 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3kk
- - - - - - - 1x 2x 3x

Kožené holínky

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Obrana - - - 3 3 3 3 3 3 3
Rychlost pohybu - - - 6% 8% 10% 12% 14% 17% 20%
Odolnost proti šípum - - - 4% 5% 6% 7% 8% 11% 15%
Šance na vylepšení - - - - 75% 70% 65% 60% 55% 50%
Yang - - - - 320k 520k 800k 1,6kk 2,8kk 4,8kk
- - - - - - - 4x 6x 8x
- - - - - - - 1x 2x 3x

Zlaté boty

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Obrana - - - 4 4 4 4 4 4 4
Rychlost pohybu - - - 6% 8% 10% 12% 14% 17% 20%
Max. Vytrvalost - - - +70 +100 +150 +230 +350 +530 +800
Šance na vylepšení - - - - 75% 70% 65% 60% 55% 50%
Yang - - - - 320k 520k 800k 1,6kk 2,8kk 4,8kk
- - - - - - - 4x 6x 8x
- - - - - - - 1x 2x 3

Bronzové boty

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Obrana - - - 4 4 4 4 4 4 4
Rychlost pohybu - - - 6% 8% 10% 12% 14% 17% 20%
Odolnost vúči jedu - - - 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Šance na vylepšení - - - - 75% 70% 65% 60% 55% 50%
Yang - - - - 320k 520k 800k 1,6kk 2,8kk 4,8kk
- - - - - - - 4x 6x 8x
- - - - - - - 1x 2x 3x

Nefritové boty

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Obrana - - - 4 4 4 4 4 4 4
Rychlost pohybu - - - 6% 8% 10% 12% 14% 17% 20%
Šance na bonus BZK - - - 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Šance na vylepšení - - - - 75% 70% 65% 60% 55% 50%
Yang - - - - 320k 520k 800k 1,6kk 2,8kk 4,8kk
- - - - - - - 4x 6x 8x
- - - - - - - 1x 2x 3x

Boty Extáze

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Obrana - - - 5 5 5 5 5 5 5
Rychlost pohybu - - - 8% 9% 12% 15% 18% 20% 25%
Rychlost kouzla 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Šance na vylepšení - - - 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Yang - - - - 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3,6kk 6kk
- - - - - 6x 9x 12x 18x 25x
- - - - - - - 5x 10x 15x
- - - - - - - 3x - -
- - - - - - - - 3x -
- - - - - - - - - 3x

Střevíce Nimbusu

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Obrana - - - 5 5 5 5 5 5 5
Rychlost pohybu - - - 8% 9% 12% 15% 18% 20% 25%
Šance vyhnout se šípum  - - - 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Šance na vylepšení - - - - 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Yang - - - - 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3,6kk 6kk
- - - - - 6x 9x 12x 18x 25x
- - - - - - - 5x 10x 15x
- - - - - - - 3x - -
- - - - - - - - 3x -
- - - - - - - - - 3x

Fénické boty

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Obrana +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Rychlost pohybu 5% 6% 7% 8% 9% 12% 15% 18% 20% 25%
Šance odvr.telesní utok 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Šance na vylepšení - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Yang - 48k 100k 200k 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3,6kk 6kk
- - - - - 6x 9x 12x 18x 25x
- - - - - - - 5x 10x 15x
- - - - - - - 3x - -
- - - - - - - - 3x -
- - - - - - - - - 3x

Boty Ohnivého Ptáka

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Obrana +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Rychlost pohybu 5% 6% 7% 8% 9% 12% 15% 18% 20% 25%
Obrana +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Šance na vylepšení - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Yang - 48k 100k 200k 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3,6kk 6kk
- - - - - 6x 9x 12x 18x 25x
- - - - - - - 5x 10x 15x
- - - - - - - 3x - -
- - - - - - - - 3x -
- - - - - - - - - 3x

Boty Eufórie

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75
Obrana 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Rychlost pohybu 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Rychlost kouzla +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Šance na vylepšení - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Yang - 48k 100k 200k 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3,6kk 6kk
- - - - - 6x 9x 12x 18x 25x
- - - - - - - 5x 10x 15x
- - - - - - - 3x - -
- - - - - - - - 3x -
- - - - - - - - - 3x

Boty Krále Rybářů

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75
Obrana 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Rychlost pohybu 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Obrana 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Šance na vylepšení - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Yang - 48k 100k 200k 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3,6kk 6kk
- - - - - 6x 9x 12x 18x 25x
- - - - - - - 5x 10x 15x
- - - - - - - 3x - -
- - - - - - - - 3x -
- - - - - - - - - 3x

Boty Vítězství

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75
Obrana 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Rychlost pohybu 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Šance vyhnout se šípum  +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Šance na vylepšení - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Yang - 48k 100k 200k 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3,6kk 6kk
- - - - - 6x 9x 12x 18x 25x
- - - - - - - 5x 10x 15x
- - - - - - - 3x - -
- - - - - - - - 3x -
- - - - - - - - - 3x

Ostnaté boty

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75
Obrana 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Rychlost pohybu 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Šance odvrátit telesný útok +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Šance na vylepšení - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Yang - 48k 100k 200k 400k 800k 1,2kk 1,8kk 3,6kk 6kk
- - - - - 6x 9x 12x 18x 25x
- - - - - - - 5x 10x 15x
- - - - - - - 3x - -
- - - - - - - - 3x -
- - - - - - - - - 3x

Boty třech císařů

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 70 70 71 71 72 72 73 73 74 75
Obrana 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Rychlost pohybu 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 25%
Silný proti příšerám 1% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 10%
Šance na vylepšení - 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40%
Yang - 200kk 300kk 400kk 500kk 600kk 700kk 800kk 900kk 1kkk
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 - - -
- 1 2 3 4 5 6 - - -
- 1 2 3 4 5 6 - - -
- 1 2 3 4 5 6 - - -
- 1 2 3 4 5 6 - - -
- 20 40 60 80 100 125 150 200 250
- - - - - - - 2 4 6
- - - - - - - 2 4 6
- - - - - - - 2 4 6

Jantarové boty

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Obrana 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rychlost pohybu 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 25%
Silný proti příšerám +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20%
Šance odvrátit tělesný útok 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 23% 27% 30%
Šance na vylepšení - 100% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
Yang - 30kk 60kk 100kk 160kk 260kk 360kk 480kk 600kk 800kk
- 10x 20x 40x 60x 80x 100x 120x 140x 160x
- 10x 20x 40x 60x 80x 100x 120x 140x 160x
- - - - - - - 10x - -
- - - - - - - - 10x -
- - - - - - - - - 10x
- - - - - - - - - 1x

Boty temné duše

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Od úrovně 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169
Rychlost pohybu +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +22% +24% +25%
Silný proti příšerám +20% +23% +26% +29% +32% +35% +38% +41% +44% +50%
Šance odvrátit tělesný útok +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +23% +27% +30%
Šance na vylepšení - 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% 31% 34%
Yang - 1kkk 2kkk 4kkk 6kkk 8kkk 10kkk 12kkk 14kkk 20kkk
- 5x 10x 12x 14x 16x 18x 20x 22x 30x
- 2x 4x 6x 8x 10x 12x 14x 16x 20x
- 20x 40x 60x 80x 100x 120x 140x 160x 200x
- 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 3x
+ 0 - - - - - - 1x 1x 1x 1x
- - - - - - 100x - - -
- - - - - - - 100x - -
- - - - - - - - 100x -
- - - - - - - - - 100x
- - - - - - 1x - - -
- - - - - - - 1x - -
- - - - - - - - 1x -
- - - - - - - - - 1x