Wiki

Úvod > Ostatní > Alchymie

Alchymie

Obecné

Dračí alchymie (nebo také Alchymie Dračích kamenů) je vytvořený systém s cílem zvýšit sílu postav v určitém směru. Každá postava s úrovní 30 a výš obdrží úkol – Příchod Úlomků Dračího kamene, který tě nasměruje k Alchymistovi. Ten ti dá za úkol nasbírat 10 Úlomků Dračího kamene. Zároveň obdržíš 250x sílu dračího oka, která zapříčiní, že desetkrát po nasbírání dalších deseti úlomků nebudeš muset dojít za Alchymistou, jelikož Cor Draconis (surové) obdržíš automaticky. Jakmile klikneš pravým tlačítkem myši na Cor Draconis, obdržíš Surový dračí kámen (diamantový, rubínový, nefritový, safírový, granátový, anebo onyxový), který se zobrazí v okně Alchymie Dračích kamenů nebo můžete po nasbírání 250x Cor Draconis (surové) vytvořit u Alchymisty 1x Cor Draconis (legendární). Poté když ho rozkliknete, dostanete rovnou Legendární dračí kámen.

Poznámky

Do alchymie se můžeš dostat kliknutím v inventáři na tlačítko nebo klávesové zkratky O

Vlastnosti kamenů

Každý kámen má 3 různé typy vlastností, na kterých závisí jejich bonus a které mohou být také zlepšovány:

Zušlechťování stupně

-surový, broušený, vzácný, starověký, legendární a mýtický

Čím lepší stupeň, tím více může mít bonusů.

Zušlechťování čirosti

-matná, čistá, bezchybná, brilantní a excelentní

Může změnit a přidat bonus, ale může se stát že vám bonus odebere (kromě základního bonusu).

Zušlechťování úrovně

od +0 až po +6

Čím větší úroveň, tím lepší hodnotu bonusů kámen má.

Zušlechťování stupně čirosti

Ke zvýšení stupně čirosti budeš potřebovat jistý počet dračích kamenů stejné čirosti.

Pokud se toto zušlechťování nezdaří, budou zničeny všechny kameny, krom jednoho v 1. slotu.

Matné dračí kameny se nedají vyrobit.

Čisté dračí kameny vyrobíš pomocí 2 matných kamenů.

Bezchybné dračí kameny vyrobíš pomocí 2 čistých kamenů.

Brilantní dračí kameny vyrobíš pomocí 2 bezchybných kamenů.

Excelentní dračí kameny vyrobíš pomocí 2 brilantních kamenů.

Zušlechťování úrovně

Úroveň dračích kamenů lze vylepšovat vždy pomocí jedné dračí fazole.

Zde platí následující: selže-li zušlechtění, kámen se nerozbije, sníží se však o jednu jeho dosavadní úroveň.

Zelená dračí fazole - Labyrint orka

Modrá dračí fazole - Věž démonů, Ďáblovy katakomby, Komnata Berana-setaou, Razadorova pevnost, Nemerova strážní věž, Říše Duratus, Oceán smrti, Starověká pyramida.

Růžová dračí fazole – IS

Sejmutí dračích kamenů a doba jejich trvání.

Doba trvání všech dračích kamenů je 24h.

Při nasazování dračího kamene tě systém varuje, že může být kámen při jeho pokusu o sejmutí zničen

Doba trvání efektu dračích kamenů.

Tento čas se začíná odpočítávat, jakmile se aktivuje dračí alchymie.

Při její deaktivaci se přestane odpočítávat.

Pokud si přeješ odebrat zbývající čas z kamene, můžeš použít kleště času.

Odebraný čas se ti přemění do elixíru času (M), který můžeš následně přenést na libovolný dračí kámen.

Dračí kleště - Zle koupit u Alchymisty.

Kleště času - Zle koupit u Alchymisty.

Zlaté dračí kleště - Zle koupit v IS nebo Gaya obchodu.

Existují dvě varianty elixírů času.

Elixír času (M) – extrahuje zbývající čas z Dračího kamene, který byl získán pomocí Kleští času.

Elixír času (S) – naplní Dračí kámen do maximální hodnoty. ( IS / Gaya Shop)