Válka říší

- Války říší probíhají každý čtvrtek od 18.00 a každou neděli od 16.00.
- Časový limit pro dokončení války říší je 60 minut. Po 60 minutách bude válka říší automaticky ukončena.
- Minimální úroveň potřebná pro vstup je 80.

Průběh:

Na začátku války říší je potřeba projít speciální mapou a otevřít portál zabitím Zlého žlutého ducha tygra a použitím klíče získaným z něj na pečeť, hráči poté budou teleportováni na bitevní pole. Po tomto kroku již není možné pro danou říši se do Války říší dostat! Na bitevním poli hráči získávají body zabíjením hráčů z jiných říší. Po uplynutí časového limitu 60 minut jsou všichni z bitevního pole teleportováni pryč a říše dle umístění (podle počtu bodů) získají níže popsané odměny. Distribuce bodů Přidělení bodů je rozděleno podle úrovně postavy. Pokud zabijete hráče s úrovní 80 až 89, získáte pro svou říši 1 bod, za zabití hráče s úrovní 90 až 109 získá vaše říše 2 body a za zabití hráče s úrovní 110 a vyšší získá vaše říše 3 body.

Odměna:

- Říše, která se umístí na 1. místě získá drop Tajemné křemenné truhly ze všech příšer na 4 hodiny.
- Říše, která se umístí na 2. místě získá drop Tajemné křemenné truhly ze všech příšer na 2 hodiny.
- Říše, která se umístí na 3. místě získá drop Tajemné křemenné truhly ze všech příšer na 1 hodinu.

Drop Tajemné křemenné truhly je možný od úrovně 60.


Drop truhly je vzácný, avšak odměny jsou dosti lákavé