Obecné

Máme tu na serveru 3 druhy jezdeckých zvířat a rozdělujeme je podle toho, jaké mají základní bonusy.

Obrázek Předmět Popis
Zesílit předmět
(Pečeť jezdeckého zvířete)
Přidává horní bonusy do kostýmů na hlavu. Do každého kostýmu může být takto přidáno
maximálně 5 bonusů
Začarovat předmět
(Pečeť jezdeckého zvířete)
Odstraní horní bonusy z jednoho ze tvých předmětů a přidá nové (protočí je)
Uhranutá Věc
(Pečeť jezdeckého zvířete)
Přidává spodní bonusy do kostýmů na hlavu. Do každého kostýmu
můžou být přidány jen 2 bonusy
Požehnaná Věc
(Pečeť jezdeckého zvířete)
Odstraní spodní bonusy z jednoho ze tvých předmětů a přidá nové (protočí je)

Bonusy

Silný proti
Neusmrceným 20% Ďáblu 20% Orkům 20% Ezoterikům 20% Zvířatům 20% pololidem 10%
Neusmrceným 10% Ďáblu 10% Orkům 10% Ezoterikům 10% Zvířatům 10% pololidem 5%
Neusmrceným 6% Ďáblu 6% Orkům 6% Ezoterikům 6% Zvířatům 6% pololidem 3%
Neusmrceným 4% Ďáblu 4% Orkům 4% Ezoterikům 4% Zvířatům 4% pololidem 2%
Staty
INT +12 VIT +12 SIL +12 POH +12
INT +8 VIT +8 SIL +8 POH +8
INT +6 VIT +6 SIL +6 POH +6
INT +4 VIT +4 SIL +4 POH +4
Ostatní
Šance na bězvědomí 8% Šance na zpomalení 8% Šance na otrávení 8% Šance na pronikavý zásah 10% Šance na kritický zásah 10% Rychlost kouzla 20%
Šance na bězvědomí 5% Šance na zpomalení 5% Šance na otrávení 5% Šance na pronikavý zásah 5% Šance na kritický zásah 5% Rychlost kouzla 10%
Šance na bězvědomí 3% Šance na zpomalení 3% Šance na otrávení 3% Šance na pronikavý zásah 3% Šance na kritický zásah 3% Rychlost kouzla 6%
Šance na bězvědomí 2% Šance na zpomalení 2% Šance na otrávení 2% Šance na pronikavý zásah 2% Šance na kritický zásah 2% Rychlost kouzla 4%
Ostatní
Obnovení ZB 30% Obnovení MB 30% Rychlost pohybu 20% Rychlost útoku 10%
Obnovení ZB 20% Obnovení MB 20% Rychlost pohybu 10% Rychlost útoku 5%
Obnovení ZB 12% Obnovení MB 12% Rychlost pohybu 6% Rychlost útoku 3%
Obnovení ZB 8% Obnovení MB 8% Rychlost pohybu 4% Rychlost útoku 2%
Bonusy
Šance dvojnásobně spadnout předměty 20% 20% šance na bonus BZK 20% šance pustit dvojnásobek ynagů
Šance dvojnásobně spadnout předměty 8% 8% šance na bonus BZK 8% šance pustit dvojnásobek ynagů
Šance dvojnásobně spadnout předměty 6% 6% šance na bonus BZK 6% šance pustit dvojnásobek ynagů
Šance dvojnásobně spadnout předměty 2% 2% šance na bonus BZK 2% šance pustit dvojnásobek ynagů