Systém mazlíčků

Systém mazlíčků je zcela rozdílný od „systému“ mazlíčků. Tito mazlíčci nejsou pouze společníci, přidávající jeden a ten samý bonus, ale společníci s různými bonusy, o které se musíte také starat. Přístupné je také nové okno tohoto systému, do kterého se lze dostat stisknutím klávesy P.

Vejce

Každé vejce má svého bosse z kterého může spadnout a to s šancí 5%. Tato vajíčka mají 7 denní dobu trvání. Pokud se tedy do této doby nevylíhnou, zmizí. Dokud jsou mazlíčci ve stádiu vajíček, lze je prodat v jakémkoliv obchodě. Po vylíhnutí je však nutné použít přepravní bednu, ve které se může s mazlíčkem obchodovat mezi ostatními hráči, ale nikoli ve stánku. V bedně může být mazlíček uschován po dobu 30 dní, po vypršení této doby zemře.

Předmět Původ Mazlík
Opičí vejce Opičí lord
Pavoučí vejce Pavoučí královna
Vejce Mini Azraela Azrael
Modré dračí vejce Beran Setaou
Nemerovo vejce Nemere
Razadorovo vejce Razador
Vejce Nessie Hydra
Vejce Baby Baashida Eventová událost
Vejce červeného draka Eventová událost
Vejce T Mini Exekutora Eventová událost

Líhnutí vajíček/mazlíků

Jakmile kliknete pravý tlačítkem myši na vajíčko, objeví se nové okno, zvané „Inkubátor“. V tomto okně budete moci vybrat jméno pro svého mazlíčka a poté jej vylíhnout.

Požadavky na líhnutí:

Vlastnosti

Po vylíhnutí mazlíčka se zpřístupní nové okno s jeho vlastnostmi. V něm můžete objevit kolika dní se mazlíček dožije bez nakrmení. Minimální délka života je 1 den a maximální 14 dní.

Dále je zde zobrazena úroveň zvířete a kolik mu bylo uděleno výchozích hodnot v procentech. Jejich výše je vybrána nezávisle při narození.

V neposlední řadě se hráč dozví, kolik se odemklo míst (vždy alespoň jedno) pro vložení knih schopností. Počet chlívečků je ovlivněn typem mazlíka.

Jakmile mazlíček dosáhne určité úrovně, jeho bonusy se zvýší. Výše a po jaké úrovni se bonusy přidají, záleží na typu mazlíka, o čemž se rozhodne hned po vylíhnutí.

  1. Druh mazlíka
    • Počet přidávaných bonusů je pevně stanovený s rozdílem 0,1%, což znamená, že se někdy přidá o desetinku méně někdy více. Může se navyšovat o 0,1% až 0,6%.
    • Bonus ZB se přidává každou pátou úrovní.
    • Bonus obrany se přidává každou sedmou úrovní.
    • Bonus MB se přidává každou čtvrtou úrovní.
  2. Druh mazlíka

Věk

Typy mazlíčků


Typ a talent mazlíčka

Krmení mazlíka

Krmení mazlíčka je jedno z nejdůležitějších – bez nakrmení mazlíček zemře.
Lze k tomu použít následující:

K obnově doby trvání lze použít pouze mazlíčky tohoto systému. Vejce a mazlíčci obnoví pouze 3 % až 5 % doby trvání, kdežto tyčinka 100 %.

Proteinová tyčinka se používá také na obživení mazlíka. Pokud mazlíček zemře, je oživen proteinovou tyčinkou do 50% délky života.
Věk mazlíka je ztracen.

Proteinovou tyčinku je možné získat z vybraných bossů nebo zakoupit v Gaya obchodu za 99 Gaya.

Vývin a zkušenosti mazlíka

U každého mazlíčka lze zvyšovat jeho úroveň, stejně jako úroveň každé hratelné postavy.
Díky tomu může každý mazlíček dosáhnout 150. úrovně.

Každý mazlíček získává zkušenosti tím, že zabíjíte příšery. Aby je však získával, musí být přítomen/vyvolán.

Zkušenosti

Stejně jako normální postavy, mají i mazlíčci „zkušeností koule“, reprezentující jejich aktuální počet zkušeností.

Červené koule

Tyto koule nabývají na obsahu stejně jako je tomu u koulí postav. Jediná výjimka je ta, že koule nereprezentují 25 %, 50 %, 75 % a 100 % zkušeností, ale 22.75 %, 45.25 %, 68.25 %, 91 %.

Zkušenosti lze také získat použitím Chutného pohoštění+, které mazlíčkovi přidá 5% BZK.

Modrá koule

Modrou kouli nelze naplnit zkušenostmi ze zabitých příšer, nýbrž obětováním určitých předmětů nebo použitím Chutného pohoštění.

Tato koule lze zaplnit ještě před dosažením 91 % zkušeností mazlíčka.

Počet zkušeností, které mazlíček za obětovaný předmět dostane se může měnit s každým předmětem.

Úrovně a vývin

Po naplnění všech 5 zkušenostních koulí se každému mazlíčkovi zvýší jeho úroveň. Ta se zvyšuje pouze tím, že hráč zabíjí příšery a obětuje předměty. Jsou však stanoveny jisté milníky, na kterých musí hráč „zaplatit“ určitými předměty, aby se mohla zvýšit úroveň jeho mazlíčka.

Při evoluci se velikost zvířátka zvýší přibližně o 20%. Na 3. stupni vývoje změní i barvu.

Úroveň mazlíčka nesmí převýšit úroveň postavy – pokud se tak stane, nebude možné mazlíčka přivolat.

Hodnost Úroveň Požadavky
Mladý 1.-59. Úroveň se zvyšuje získáváním zkušeností
Divoký 60. 5x - Běžný kámen chaosu
250x - Kniha jezdeckého umění
5x - Úložiště: Jezdecká medaile
50x - Yang kupón (250kk)
20x - Bylina opic
61.-99. Úroveň se zvyšuje získáváním zkušeností
Statečný 100. 10x - Průměrný kámen chaosu
40x - Rybí kůstky
40x - Úložiště: Mušle
150x - Yang kupón (250kk)
10x - Mramor požehnání
101.-119. Úroveň se zvyšuje získáváním zkušeností
Hrdinný 120. 30x - Epický kámen chaosu
250x - Zlatá perla
40x - Úložiště: Zlatá mušle
250x - Yang kupón (250kk)
10x - zlatá rybka
121.-150. Úroveň se zvyšuje získáváním zkušeností

Schopnosti

Každý mazlíček se po dosažení hodnosti hrdinný může naučit od jedné až po tři schopnosti. Přičemž některé jsou pasivní a některé aktivní.

Pasivní schopnosti jsou aktivovány ihned po přivolání mazlíčka, kdežto aktivní musí být manuálně aktivovány. Aktivní schopnosti mají také čas obnovy – po použití schopnosti musíte čekat, než bude schopnost opět k použití.

Tyto schopnosti lze naučit pomocí speciálních knih, získatelných z

Schopnosti se pak dále trénují až na úroveň 20. Každý trénink stojí 5.000.000.000 yangů a knihu schopností, kterou vylepšujeme. Naučení se schopnostem a jejich následné vylepšování nemůže selhat.

Schopnosti lze resetovat pomocí Pet Reverti nebo Pet Revertus.

Náhled Schopnost Efekt Kniha Popis
Berserker Pasivní Kniha Berserkera Zvýšená hodnota útoku
Rychlost Pasivní Kniha Rychlosti Čekací doba na znovupoužití
schopnosti redukována
Výcvik Pasivní Kniha výcviku Zvyšuje šanci na pronikavý zásah
Upírství Pasivní Kniha Upírství Vysávání ZB z protivníka
Duševna Pasivní Kniha duševna Vysávání MB z protivníka
Odraz Pasivní Kniha odrazu Poškození je odráženo zpět na protivníka
Padání Yangů Pasivní Kniha Padání Yangů Je zvýšena četnost padání Yangů
Dosah Pasivní Kniha dosahu Je zvýšen dosah luku
Vysátí života Pasivní Kniha Vysátí života Šance na obnovení ZB
Mistr sládek Pasivní Kniha mistra sládka Zvyšuje efektivitu regeneračního lektvaru
Lovec příšer Pasivní Kniha lovce příšer Zvýšení síly proti příšerám
Všelék Aktivní Kniha všeléku Šance na vyléčení otravy a zpomalení
Nesmrtelnost Aktivní Kniha nesmrtelnosti Šance na dočasnou nesmrtelnost.
Obnova Aktivní Kniha obnovy ZB budou obnoveny jakmile spadnou pod 20 %.
Lehký jako pírko Aktivní Kniha Lehkého jako pírko Aktivuje schopnost Našlapování polehoučku

Schopnosti mazlíčků

Následující hodnoty jsou u mazlíčků na úrovni 150 a se schopnostmi na úrovni 20.

Schopnost Procenta
Opička Pavouk Razador Nemere Modrý drak Meley Baashido Nessie Exekutor Azrael
Berserker 8% 8% 11-13% 8% 11-13% 8% 11-13% 8% 8-11% 8%
Lovec příšer 8% 8% 8% 8% 8% 9-12% 8% 9-12% 8% 8%
Duševno 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7-10% 7% 7% 7%
Dosah 6-9m 6-8m 6-9m 6-9m 6-9m 6-9m 6m 6m 7-8m 6-8m
Padaní Yangů 10.8-11.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.8-11.6% 10.6% 10.6% 10.6%
Obnova 57% šance na obnovu 7066-7200. 57% šance na obnovu 7066-7200. 57% šance na obnovu 7066-7200. 57% šance na obnovu 7066-7200. 57% šance na obnovu 7066-7200. 57% šance na obnovu 7066-7200. 57% šance na obnovu 7000. 57% šance na obnovu 7133-7333. 57% šance na obnovu 7133-7200. 57% šance na obnovu 7066-7200.
Nesmrtelnost 52% na 2.7 sec 52% na 2.7-2.8 sec 52% na 2.7 sec 52% na 2.7 sec 52% na 2.7 sec 52% na 2.7 sec 52% na 2.7 sec 52% na 2.8-3.0 sec 52% na 2.7 sec 52% na 2.7-2.9 sec
Upírství 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6-8% 6% 6% 6%
Všelék 41% 41% 41% 47-67% 41% 47-67% 41% 47-67% 41% 41%
Odraz 6% 7-9% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6-8%
Výcvik 10% 10% 11-13% 10% 11-13% 10% 10% 10% 11-13% 10%
Rychlost 18% 18% 18% 18% 18% 19-22% 18% 19-22% 18% 18%