Obecné

Máme tu na serveru 3 druhy mazlíčků a rozdělujeme je podle toho, jaké mají základní bonusy.

Obrázek Předmět Popis
Zesílit předmět
(Pečeť mazlíčka)
Přidává horní bonusy do kostýmů na hlavu. Do každého kostýmu může být takto přidáno
maximálně 5 bonusů
Začarovat předmět
(Pečeť mazlíčka)
Odstraní horní bonusy z jednoho ze tvých předmětů a přidá nové (protočí je)
Uhranutá Věc
(Pečeť mazlíčka)
Přidává spodní bonusy do kostýmů na hlavu. Do každého kostýmu
můžou být přidány jen 2 bonusy
Požehnaná Věc
(Pečeť mazlíčka)
Odstraní spodní bonusy z jednoho ze tvých předmětů a přidá nové (protočí je)

Bonusy

Silný proti
Neusmrceným 20% Ďáblu 20% Orkům 20% Ezoterikům 20% Zvířatům 20% pololidem 10%
Neusmrceným 10% Ďáblu 10% Orkům 10% Ezoterikům 10% Zvířatům 10% pololidem 5%
Neusmrceným 6% Ďáblu 6% Orkům 6% Ezoterikům 6% Zvířatům 6% pololidem 3%
Neusmrceným 4% Ďáblu 4% Orkům 4% Ezoterikům 4% Zvířatům 4% pololidem 2%
Staty
POH +12 INT +12 VIT +12 SIL +12 Hodnota útoku +50
POH +8 INT +8 VIT +8 SIL +8 Hodnota útoku +30
POH +6 INT +6 VIT +6 SIL +6 Hodnota útoku +15
POH +4 INT +4 VIT +4 SIL +4 Hodnota útoku +10
Ostatní
Šance na bězvědomí 8% Šance na zpomalení 8% Šance na otrávení 8% Šance na pronikavý zásah 10% Šance na kritický zásah 10% Rychlost kouzla 20%
Šance na bězvědomí 5% Šance na zpomalení 5% Šance na otrávení 5% Šance na pronikavý zásah 5% Šance na kritický zásah 5% Rychlost kouzla 10%
Šance na bězvědomí 3% Šance na zpomalení 3% Šance na otrávení 3% Šance na pronikavý zásah 3% Šance na kritický zásah 3% Rychlost kouzla 6%
Šance na bězvědomí 2% Šance na zpomalení 2% Šance na otrávení 2% Šance na pronikavý zásah 2% Šance na kritický zásah 2% Rychlost kouzla 4%
Ostatní
Obnovení ZB 30% Obnovení MB 30% Rychlost pohybu 20% Rychlost útoku 8%
Obnovení ZB 20% Obnovení MB 20% Rychlost pohybu 10% Rychlost útoku 5%
Obnovení ZB 12% Obnovení MB 12% Rychlost pohybu 6% Rychlost útoku 3%
Obnovení ZB 8% Obnovení MB 8% Rychlost pohybu 4% Rychlost útoku 2%
Bonusy
Šance dvojnásobně spadnout předměty 20% 20% šance na bonus BZK 20% šance pustit dvojnásobek ynagů
Šance dvojnásobně spadnout předměty 8% 8% šance na bonus BZK 8% šance pustit dvojnásobek ynagů
Šance dvojnásobně spadnout předměty 6% 6% šance na bonus BZK 6% šance pustit dvojnásobek ynagů
Šance dvojnásobně spadnout předměty 2% 2% šance na bonus BZK 2% šance pustit dvojnásobek ynagů