Obecné

Máme tu na serveru 3 typy kostýmů a rozdělujeme je podle toho, jaké mají základní bonusy.

Obrázek Předmět Popis
Zesílit předmět
(Kostým - Hlava)
Přidává horní bonusy do kostýmů na hlavu. Do každého kostýmu může být takto přidáno maximálně 5 bonusů
Začarovat předmět
(Kostým - Hlava)
Odstraní horní bonusy z jednoho ze tvých předmětů a přidá nové (protočí je)
Uhranutá Věc
(Kostým - Hlava)
Přidává spodní bonusy do kostýmů na hlavu. Do každého kostýmu můžou být přidány jen 2 bonusy
Požehnaná Věc
(Kostým - Hlava)
Odstraní spodní bonusy z jednoho ze tvých předmětů a přidá nové (protočí je)

Bonusy

Silný proti
Neusmrceným 20% Ďáblu 20% Orkům 20% Ezoterikům 20% Zvířatům 20%
Neusmrceným 10% Ďáblu 10% Orkům 10% Ezoterikům 10% Zvířatům 10%
Neusmrceným 6% Ďáblu 6% Orkům 6% Ezoterikům 6% Zvířatům 6%
Neusmrceným 4% Ďáblu 4% Orkům 4% Ezoterikům 4% Zvířatům 4%
Odolnost proti
Magii 15% Ohni 15% Blesku 15% Větru 15% 15% š. v. se šípům
Magii 10% Ohni 10% Blesku 10% Větru 10% 10% š. v. se šípům
Magii 6% Ohni 6% Blesku 6% Větru 6% 6% š. v. se šípům
Magii 4% Ohni 4% Blesku 4% Větru 4% 4% š. v. se šípům
Ostatní
Obnovení ZB 30% Obnovení MB 30% Poškození 10% je absorbováno MB Šance na otrávení 8%
Obnovení ZB 20% Obnovení MB 20% Poškození 5% je absorbováno MB Šance na otrávení 5%
Obnovení ZB 12% Obnovení MB 12% Poškození 3% je absorbováno MB Šance na otrávení 3%
Obnovení ZB 8% Obnovení MB 8% Poškození 2% je absorbováno MB Šance na otrávení 2%