Obecné

Máme tu na serveru 3 typy kostýmů a rozdělujeme je podle toho, jaké mají základní bonusy.

Obrázek Předmět Popis
Zesílit předmět
(Kostým - Tělo)
Přidává horní bonusy do kostýmů na hlavu. Do každého kostýmu může být takto přidáno maximálně 5 bonusů
Začarovat předmět
(Kostým - Tělo)
Odstraní horní bonusy z jednoho ze tvých předmětů a přidá nové (protočí je)
Uhranutá Věc
(Kostým - Tělo)
Přidává spodní bonusy do kostýmů na hlavu. Do každého kostýmu můžou být přidány jen 2 bonusy
Požehnaná Věc
(Kostým - Tělo)
Odstraní spodní bonusy z jednoho ze tvých předmětů a přidá nové (protočí je)

Bonusy

Obrana proti
Mečům 15% Obouručním mečům 15% Dýkám 15% Zvonům 15% Šípům 15% Vějířům 15%
Mečům 10% Obouručním mečům 10% Dýkám 10% Zvonům 10% Šípům 10% Vějířům 10%
Mečům 6% Obouručním mečům 6% Dýkám 6% Zvonům 6% Šípům 6% Vějířům 6%
Mečům 4% Obouručním mečům 4% Dýkám 4% Zvonům 4% Šípům 4% Vějířům 4%
Odolnost proti
Magii 15% Ohni 15% Blesku 15% Větru 15%
Magii 10% Ohni 10% Blesku 10% Větru 10%
Magii 6% Ohni 6% Blesku 6% Větru 6%
Magii 4% Ohni 4% Blesku 4% Větru 4%
Ostatní
Odrazit tělesný útok 10% Poškození 10% je
absorbováno ZB
Poškození 10% je
absorbováno MB
Rychlost kouzla 20% Hodnota útoku +50
Odrazit tělesný útok 6% Poškození 5% je
absorbováno ZB
Poškození 5% je
absorbováno MB
Rychlost kouzla 10% Hodnota útoku +30
Odrazit tělesný útok 3% Poškození 3% je
absorbováno ZB
Poškození 3% je
absorbováno MB
Rychlost kouzla 6% Hodnota útoku +15
Odrazit tělesný útok 2% Poškození 2% je
absorbováno ZB
Poškození 2% je
absorbováno MB
Rychlost kouzla 4% Hodnota útoku +10